3,900 บาท

(ราคารวมติดตั้ง)

เครื่องกรองน้ำ AQUATEK SILVER UF 5 ขั้นตอน (White)

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองถึง 5 ขั้นตอน โดย 3 ขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการ Pretreatmentสำคัญที่สุดคือ ระบบ UF (Ultrafiltration) ซึ่งมีความละเอียดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน

เทคโนโลยีในการกรอง
ขั้นตอนที่ 1 Polypropylene Sediment Filter (PP) 5 micron 10″ (USA)
สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองในขั้นตอนต่อไป

โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงจาก USA

ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon Cartridge Filter (CTO) 5 micron 10″ (USA)
คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน สามารถดูดติดและดูดซึม ช่วยกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รส สารอินทรีย์ และ สารอนินทรีย์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงได้ ด้วยไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งชนิดที่ผสมผสานไส้กรองแบบเส้นใยพิเศษจาก USA

ขั้นตอนที่ 3 Softenner Filter (RESIN) (Food Grade)
เป็นขั้นตอนการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin คุณภาพสูง ชนิด Food Grade ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวก หินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำ

ขั้นตอนที่ 4 Ultratiltration (UF) Membrane
ไสกรอง Ultrafiltration (UF) ที่มีขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน สามารกำจัดตะกอนขนาดเล็ก และเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส E-Coil, Samonella, Ciardia Lambila เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 Inline Post Carbon Omnipure T33 2″x10″ (PCB) (OMNIPURE)
ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง คุณภาพสูงจาก USA

ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

Phone: 053-271-338

Mobile: 090-3183549